Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Thu thập thông tin cá nhân

Các loại thông tin mà website của Kaze Cat Store thu thập bao gồm:

  • Họ và Tên
  • Số Điện Thoại
  • Địa Chỉ Của Bạn
  • Thông tin mạng xã hội (Facebook, Discord, Twitter/X,…)
  • Email

Tất cả các loại thông tin này khách hàng tự cung cấp cho chúng tôi thông qua các form và thông tin đặt hàng.

Mục đích thu thập thông tin

  • Cung cấp cho bên vận chuyển để dễ dàng xử lý đơn hàng trong quá trình vận chuyển đơn hàng của bạn
  • Xử lý các vấn đề liên quan đến hoàn tiền và khiếu nại
  • Thông báo cho khách hàng những thông tin mới nhất của Kaze Cat Store

Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin của bạn lưu trữ cho tới khi cửa hàng không còn hoạt động hoặc được khách hàng yêu cầu gỡ bỏ và xóa ra khỏi hệ thống.

Những ai có quyền can thiệp vào thông tin khách hàng

Đối với khách hàng mua hàng khi truy cập website theo tên miền kazecatstore.com thì thông tin của bạn sẽ hoàn toàn do đội ngũ Kaze Cat Store chịu trách nhiệm lưu trữ và chỉnh sửa.

Đối với những khách hàng mua hàng qua kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki của Kaze Cat Store, thông tin của khách hàng hoàn toàn do sàn nắm dữ và quản lý.

Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin – Cách thức khiếu nại

Đối với khách hàng truy cập website theo tên miền kazecatstore.com mua hàng, nếu quý khách hàng muốn khiếu nại về thông tin cá nhân có thể liên hệ trực tiếp qua hotline cá nhân 0964300335 hoặc liên lạc chủ cửa hàng qua www.facebook.com/KazeNeko.Fuu/ để đội ngũ của Kaze Cat Store tiếp nhận và xử lý. Quý khách có thể yêu cầu xóa thông tin ra khỏi hệ thộng của chúng tôi.

Đối với những khách hàng mua hàng qua sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, mọi khiếu nại khách hàng liên hệ trực tiếp với bộ phận khách hàng của sàn liên quan.