PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

THANH TOÁN TRƯỚC KHI ĐẶT HÀNG

Sau khi Kaze Cat Store đã nhận được đơn hàng của quý khách và xác nhận được thông tin vận chuyển qua cuộc gọi thông qua số điện thoại hoặc thông tin mạng xã hội được khách hàng cung cấp. Quý khách hàng sẽ phải chuyển khoản ít nhất 30% tổng giá trị đơn hàng (khuyến khích chuyển khoản 100% giá trị đơn hàng) và xác nhận với đội ngũ Kaze Cat Store để bắt đầu tiến hành đặt hàng

THANH TOÁN KHI HÀNG VỀ

Đội ngũ Kaze Cat Store sẽ trực tiếp liên hệ đến khách hàng để thông báo về tình trạng sản phẩm sau khi đã về kho. Sau khi kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhân viên sẽ yêu cầu hoàn tất việc thanh toán đơn với những khách hàng chỉ mới thanh toán 1 phần giá trị đơn và bắt đầu lên đơn giao sản phẩm tới địa chỉ đã được khách hàng đề cập trong đơn. Khách hàng có thể chọn chuyển khoản phần giá trị đơn còn lại hoặc chọn thanh toán khi nhận hàng

THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG (COD)

Thanh toán khi nhận hàng chỉ áp dụng đối với những mặt hàng có giá trị dưới 2 triệu đồng. Khách hàng thanh toán trực tiếp cho đơn vị giao hàng.