Răng, Răng Nanh Và Răng Hổ – MFW003

130,000

Phân Loại Màu Sắc: Một Bộ Răng Nanh Trên Và Dưới Và Một Bộ Bốn Răng Hổ Nhỏ

Loại Kiểu Dáng Fursuit: Fursuit Tùy Chỉnh
Kích Thước: Một Kích Thước Phù Hợp Với Tất Cả”