【Myriad Wonder】Gói Mở Rộng – Holy Moon Kuidou Tcg

70,000690,000

Hãng: Bonasiah
Mô hình: SD-03
Loại trò chơi: Tiệc thường ngày
Màu: Gói thẻ (mua 10 gói được 1 gói) Hộp thẻ (gồm 15 gói thẻ + 1 gói lựa chọn tự nhiên)
Trò chơi: Myriad Wonder
Số người chơi tối đa: 4
Số người chơi tối thiểu: 2

SKU: BNS091 Category: Tags: , , ,