【Myriad Wonder】 Hộp Đựng Thẻ Mặt Sau Phim Tươi Sáng TCG Hộp Đựng Thẻ

300,000450,000

Tôi muốn tất cả! (Sophring Hao + Starshine) Trở về giấc mơ – Sophring Jie Cloud Soul Awakening – Eno Tôi muốn tất cả! (Eno + Sophring Jie)
Sản Phẩm: đựng thẻ
Tình Trạng Bán: đặt trước
Thích Thước: 66*92mm 50 tờ/gói
Dòng Tên: Bonasiah

SKU: BNS092 Category: Tags: , , ,