【Myriad Wonder】Gói Mở Rộng – Dark Crown Four Tcg

70,000690,000

Hãng: Bonasiah
Mô hình: SD-02
Loại game: Tiệc thường ngày
Màu sắc: Gói thẻ (Mua 10 gói tặng 1 gói) Hộp thẻ (Gồm 15 gói thẻ + 1 gói lựa chọn)
Trò chơi: Myriad Wonder
Số lượng tối đa Số người chơi: 4
Số lượng người chơi tối thiểu: 2

SKU: BNS102 Category: Tags: , , ,