【Fructose】Loạt Thẻ Nhỏ – FRC038

105,000655,000

Thương hiệu: Khác/Khác
Mẫu: Nội dung
Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: Bộ thẻ trường, Bộ thẻ bữa ăn, Bộ thẻ ID, Bộ thẻ ngân hàng, Bộ thẻ xe buýt, Bộ thẻ tàu điện ngầm, Bộ thẻ thành viên, Bộ thẻ bảo hiểm y tế, Bộ thẻ lương, Bộ thẻ truy cập, Tùy chọn chọn từ năm bộ và mười Bộ (Mặc định là Một Bộ Của Mỗi Loại Nếu Không Có Ghi Chú)
Loại chủ thẻ ID: Chủ thẻ
Kích thước: 110X68Mm
Thời gian niêm yết: 2023-09-30

SKU: FRC038 Category: Tags: ,