Tất Cotton Thể Thao Khăn Nền Trắng Tất Bóng Đá Học Sinh Sọc Nhật Bản Đại Học Tất Nam – BRCS032

70,000

Hãng: Other/Other
Mục Đích Sử Dụng Của Tất: Giữ Ấm
Thích Thước: Một Kích Cỡ Phù Hợp Cho Tất Cả
Vải Chính Chất Liệu Liệu: Cotton
Mẫu/Vân: Sọc
Phong Cách: Thể Thao
Giói Tính Áp Dụng: Đôi
Màu: Đỏ Và Khăn Sọc Xanh Đáy Xanh Đế Khăn Sọc Cam, Đế Khăn Sọc Xanh Xanh, Đế Khăn Sọc Vàng Xanh;Vị Trí Đũng Quần Hình Dạng: Đũng Quần Bình Thường
Mùa Sử Dụng: Mùa Đông
Chiều Cao Ống: Ống Trung Bình
Độ Dày: Dày
Chi Thiết Mẫu: Màu Kẹo
Số Chẵn: 1 Đôi

SKU: BRCS032 Category: Tags: ,