【Fructose】Hộp Đựng Bút Chì Lớp Học Trong Suốt – FRC023

120,000150,000

Thương hiệu: Khác/Khác
Mẫu: Nội dung
Chất liệu: Nhựa
Yếu tố phổ biến: Họ bún hấp
Màu sắc: Hộp bút nhỏ [Phong cách lo lắng] Hộp bút nhỏ [Phong cách giận dữ] Hộp bút nhỏ [Phong cách bay] Hộp bút nhỏ [Mẫu cờ] Hộp bút lớn [Mẫu lo lắng] Hộp bút lớn [Mẫu giận dữ] Hộp bút lớn [Mẫu bay ] Hộp Bút Lớn [Mẫu Cờ]
Thời gian đưa ra thị trường: 2022-12-12

SKU: FRC023 Category: Tags: ,